Καλωσορίσατε   στην Ιστοσελίδα  της   ΕΝΩΣΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ  (Ε.Γ.Ε.)

Η  Ένωση Γυναικών Ελλάδας είναι μια μαζική γυναικεία Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας.  Αγωνίζεται για την κατάργηση των  κοινωνικών  ανισοτήτων  και την εξάλειψη  κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών. 

Στοχεύει στην κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και στη διεύρυνσή τους, στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας  και στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής τους, με την υιοθέτηση  συγκεκριμένων μέτρων και τη δημιουργία  υποδομών από την πολιτεία.

 Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (ΕΛΓ), που εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί πάνω από 2.000 γυναικείες οργανώσεις από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το ΕΛΓ αποτελεί τον κύριο «συνομιλητή»  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
( Commission), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ευρώπης πάνω σε θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα
των γυναικών.  Συμμετέχει επίσης στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής
Καθεστώτος  Γυναικών του Ο.Η.Ε.


Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε: www.womenloby.org

 

Διεκδικούμε

  • Επέκταση Κοινωνικών Υποδομών
  • Καταπολέμηση Γυναικείας Ανεργίας
  • Αναγνώριση αφανούς εργασίας γυναικών
  • ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ στα ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  • Παροχή Εθνικής Σύνταξης
  • Προστασία Περιβάλλοντος – Ποιότητα Ζωής
  • Προστασία της ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ