Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – ALTENER-RES DISSEMINATION (2000)

΄Ενωση Γυναικών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Ένωση Ελληνίδων Διπλωματούχων Μηχανικών, ανέλαβε καμπάνια για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Η καμπάνια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης της ΕΓΕ σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με κριτήρια «βιωσιμότητας» και «αειφορίας», με στόχο την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών. Για το λόγο αυτό η ΕΓΕ, σε συνεργασία με τα παραρτήματα: Βόλου – Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων - Κω – Ξάνθης και Σπάρτης, οργάνωσε ημερίδες και ζήτησε από τα μέλη της, από όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και από όλους τους πολίτες να ενημερωθούν και να λειτουργήσουν καταλυτικά στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να διευκολυνθούν και να πολλαπλασιαστούν οι εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να μπορούμε να προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο αύριο.


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING