Αθήνα 5-6 Μαϊου 1984
Θέμα: Νέοι προσανατολισμοί του Γυναικείου Κινήματος.  Η Στρατηγική της Απελευθέρωσης

Ευρωπαικά Προγράμματα