Αθήνα 31 Μάρτη 1 Απρίλη 2001
Θέμα: 21ος αιώνας και γυναικείες διεκδικήσεις – Η γυναίκα στο προσκήνιο

Ευρωπαικά Προγράμματα