Η οργάνωσή μας ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα συνειδητοποιημένων φεμινιστριών γυναικών που ανήκαν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο με επικεφαλής τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. ΄Ετσι στις 15 Σεπτεμβρίου του 1976 ιδρύεται επίσημα η ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΓΕ), μια αυτόνομη, ανεξάρτητη γυναικεία οργάνωση. Η Ιδρυτική μας Διακήρυξη έδινε έμφαση στην επαφή με τη βάση για να αποφευχθούν φαινόμενα ελιτισμού και καθόρισε την ιδεολογική της φυσιογνωμία ως φεμινιστική σοσιαλιστική οργάνωση που έχει ως στόχο τη νομική κατοχύρωση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής, καθιερώνοντας ως κεντρικό της σύνθημα τη θέση ότι:

 

 

Δεν υπάρχει κοινωνική απελευθέρωση χωρίς γυναικεία απελευθέρωση και δεν υπάρχει γυναικεία απελευθέρωση χωρίς κοινωνική απελευθέρωση.


Γιατί η πάλη για τη γυναικεία απελευθέρωση είναι μέρος της πάλης για μια κοινωνία ισονομίας, ελεύθερης από κάθε μορφή εξάρτησης και καταπίεσης.


Σύμφωνα λοιπόν με την ιδεολογία μας είμαστε μια ανεξάρτητη, φεμινιστική σοσιαλιστική γυναικεία οργάνωση. «Σοσιαλιστική», με την φιλοσοφική και όχι την κομματική έννοια του όρου, δεδομένου ότι Σοσιαλισμός και Φεμινισμός είναι δύο κοινωνικές θεωρίες που στοχεύουν στην απελευθέρωση του ανθρώπου από την εκμετάλλευση, την καταπίεση και την αλλοτρίωση, στη δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη δημιουργική εργασία και τη συμμετοχή του σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν - είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα.