• Για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία και πρόσβαση σε όλα τα επαγγέλματα με ίσους όρους αμοιβής και εξέλιξης με τον άνδρα.

  • Για τη δημιουργία από την πολιτεία των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών ώστε να μπορεί η γυναίκα να εργάζεται, να συμμετέχει στα κοινά και να έχει ελεύθερο χρόνο.

  • Για την εξασφάλιση του δικαιώματος της γυναίκας να αποφασίζει η ίδια αν, πότε και πόσα παιδιά θα κάνει.

  • Για την ανάπτυξη της γυναικείας δημιουργικότητας και αξιοποίηση της γυναικείας δημιουργίας σε όλες της τις μορφές και εκφράσεις.

  • Για τη ριζική αλλαγή της νοοτροπίας και των κοινωνικών αντιλήψεων για το ρόλο και τη θέση της γυναίκας και του άνδρα στην οικογένεια και στην κοινωνία.

  • Για τη συνεργασία με τους φορείς του μαζικού κινήματος στους χώρους δουλειάς, κατοικίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού

 

 

Ποιές Είμαστε