α) Προϋπόθεση είναι η αποδοχή της σοσιαλιστικής-φεμινιστικής ιδεολογίας μας, σύμφωνα με το καταστατικό

β) Συμπληρώνετε αίτηση και την υποβάλλετε στο παρ/μα που θέλετε να εγγραφείτε, ανάλογα με τον τόπο της κατοικίας σας ή σ’αυτό του πλησιέστερου Δήμου, αν δεν υπάρχει στον δικό σας

γ) Εφόσον εγκριθεί η αίτηση από τη Δ.Ε. του παρ/τος, πληρώνετε το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.