Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το θέμα της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του συνόλου των κρατών-μελών της Ε.Ε., παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Η Οργάνωσή μας, ευαισθητοποιημένη ιδιαίτερα στα επίπεδα ανισότητας της ελληνικής κοινωνίας, κατά καιρούς έχει διατυπώσει απόψεις και έχει προτείνει λύσεις που αναδεικνύουν τη γυναίκα κοινωνικά και οικονομικά ισότιμη με τον άνδρα.

 Στο πλαίσιο της ενεργοποίησής της στα θέματα ισότητας των δύο φύλων συμμετείχε στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, άλλοτε ως Leader και άλλοτε ως εταίρος από το 1999 έως σήμερα.

 

Μέτρο 5.3. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών. «΄Ισες Δυνατότητες - ΄Ισες Ευκαιρίες»

Tο πρόγραμμα έχει ως βασική του αρχή την προώθηση της  ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της πρόσβασης και της  συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Απευθύνεται σε 2.309  γυναίκες που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής (στους Νομούς Αθηνών-Πειραιώς), με στόχο την αντιμετώπιση των πολλαπλών αιτίων που ενισχύουν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό και εμποδίζουν την επαγγελματική τους ένταξη και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η ΕΓΕ συμμετείχε ως εταίρος με συντονιστή φορέα το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

Μέτρο 2.1. «Πρόσβαση για όλους όσον αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης».

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL είναι μια κοινοτική παρέμβαση που σκοπό έχει, μέσα από μια σειρά από ενέργειες στις χώρες μέλη της, να καταπολεμήσει τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους και άτομα ευπαθών ομάδων όπως γυναίκες και άτομα με αναπηρία.
Οι νέοι αυτοί επιχειρηματίες θα στηριχθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και να αντιμετωπίσουν τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας.

Η ΕΓΕ συμμετείχε ως εταίρος του προγράμματος με συντονιστή φορέα την Synergon S.A.  Στο τελικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ε.Γ.Ε. και την Ε.Σ.Α.Ε.Α. στις 31 Μαρτίου 2005 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 2 ερευνών-μελετών:

  • Επιχειρηματικότητα Γυναικών
  • Επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρία

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2002 με συντονιστή φορέα την ΕΓΕ, εθνικούς εταίρους (Γεν. Γραμ. Ισότητας – Κ.Ε.Θ.Ι. – Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων – ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ – Κοινωνική Αλληλεγγύη) και διακρατικούς εταίρους (University of Wales Swansea, U.K. – Noorderpoortcollege, the Netherlands – RTP, Portugal – Red Europea De Mujeres Periodistas, Spain – Stockholm, Sweden)

Σκοπός του προγράμματος  η μελέτη και αξιολόγηση των προβλημάτων ανισότητας και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Η ύπαρξη ευρείας διακρατικής συνεργασίας εκτιμάται ότι προβάλλει το θέμα της άρσης των κοινωνικών προκαταλήψεων και των αρνητικών στερεοτύπων απέναντι στις γυναίκες, που υφίστανται, εξαιτίας της «ιδιομορφίας» της οικογενειακής τους κατάστασης, διακρίσεις στον επαγγελματικό τομέα και συνεπακόλουθα σε οποιασδήποτε μορφής κοινωνική – οικονομικη δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπεριελήφθησαν στον Διακρατικό Οδηγό για την Μονογονεϊκότητα, που εκδόθηκε στο τέλος του προγράμματος και παρουσιάστηκαν στο τελικό Συνέδριο που έγινε τον Δεκέμβρη του 2002 στο DIVANI CARAVEL.

H ΄Ενωση Γυναικών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Ένωση Ελληνίδων Διπλωματούχων Μηχανικών, ανέλαβε καμπάνια για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλη την Ελλάδα.  Η καμπάνια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης της ΕΓΕ σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με κριτήρια «βιωσιμότητας» και «αειφορίας», με στόχο την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών.

Για το λόγο αυτό η ΕΓΕ, σε συνεργασία με τα παραρτήματα:  Βόλου – Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων -  Κω – Ξάνθης και Σπάρτης, οργάνωσε ημερίδες και ζήτησε από τα μέλη της, από όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και από όλους τους πολίτες να ενημερωθούν και να λειτουργήσουν καταλυτικά στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να διευκολυνθούν και να πολλαπλασιαστούν οι εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να μπορούμε να προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο αύριο.