1η Συνδιάσκεψη: Αθήνα 26-27-28 Νοέμβρη 1982

Θέματα: 1. Τάσεις στο φεμινιστικό κίνημα
             2. Σχέση Σοσιαλισμού-Φεμινισμού
             3. Φιλοσοφικά-Ιδεολογικά Ρεύματα που επηρέασαν το Γυναικείο Απελευθερωτικό Κίνημα
             4.  Κριτική θεώρηση της αντιμετώπισης του γυναικείου ζητήματος  στη Δύση και Ανατολή
             5.  Ποσόστωση

Fashion, Lifestyle, Trend


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING