Γραφεία Προώθησης στην Απασχόληση, στο πλαίσιο της Κ.Π. – EQUAL (2004-2005)

Μέτρο 2.1. «Πρόσβαση για όλους όσον αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης». Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL είναι μια κοινοτική παρέμβαση που σκοπό έχει, μέσα από μια σειρά από ενέργειες στις χώρες μέλη της, να καταπολεμήσει τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας διάφορες κοινωνικές ομάδες. Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους και άτομα ευπαθών ομάδων όπως γυναίκες και άτομα με αναπηρία. Οι νέοι αυτοί επιχειρηματίες θα στηριχθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και να αντιμετωπίσουν τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. Η ΕΓΕ συμμετείχε ως εταίρος του προγράμματος με συντονιστή φορέα την Synergon S.A. Στο τελικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ε.Γ.Ε. και την Ε.Σ.Α.Ε.Α. στις 31 Μαρτίου 2005 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 2 ερευνών-μελετών: Επιχειρηματικότητα Γυναικών Επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρία


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING