Γυναίκες Αρχηγοί Μονογενεϊκών Οικογενειών – WOMEN IN S.P.F. (2002)

ο πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2002 με συντονιστή φορέα την ΕΓΕ, εθνικούς εταίρους (Γεν. Γραμ. Ισότητας – Κ.Ε.Θ.Ι. – Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων – ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ – Κοινωνική Αλληλεγγύη) και διακρατικούς εταίρους (University of Wales Swansea, U.K. – Noorderpoortcollege, the Netherlands – RTP, Portugal – Red Europea De Mujeres Periodistas, Spain – Stockholm, Sweden) Σκοπός του προγράμματος η μελέτη και αξιολόγηση των προβλημάτων ανισότητας και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Η ύπαρξη ευρείας διακρατικής συνεργασίας εκτιμάται ότι προβάλλει το θέμα της άρσης των κοινωνικών προκαταλήψεων και των αρνητικών στερεοτύπων απέναντι στις γυναίκες, που υφίστανται, εξαιτίας της «ιδιομορφίας» της οικογενειακής τους κατάστασης, διακρίσεις στον επαγγελματικό τομέα και συνεπακόλουθα σε οποιασδήποτε μορφής κοινωνική – οικονομικη δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπεριελήφθησαν στον Διακρατικό Οδηγό για την Μονογονεϊκότητα, που εκδόθηκε στο τέλος του προγράμματος και παρουσιάστηκαν στο τελικό Συνέδριο που έγινε τον Δεκέμβρη του 2002 στο DIVANI CARAVEL.


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING