Γυναίκες στα Μ.Μ.Ε. WOMEN IN MEDIA ( 1999-2000)

Βασικές δράσεις που προέβλεπε το πρόγραμμα και οι οποίες υλοποιήθηκαν ήταν:
α) Η μελέτη κσι συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την παρουσία των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες εργασίας στα ΜΜΕ.
β) Η σύγκριση και ανταλλαγή στοιχείων με Ευρωπαϊκές Οργανώσεις συναφείς με τα ΜΜΕ και την προώθηση ίσων ευκαιριών.
γ) Η εφαρμογή θετικών δράσεων σε συνεργασία με εθνικούς και διακρατικούς εταίρους με κύριο στόχο την ανάπτυξη του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού στα ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων πταγματοποιήθηκαν εθνικές συνεργασίες ( Γεν. Γραμ. Ισότητας – ΕΡΤ – ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ – Δίκτυο Ελληνίδων Δημοσιογράφων), διακρατικές συνεργασίες ( RTP, Portugal – Red Europea De Mujeres Periodistas, Spain – Δήμος του Λίβερπουλ), σεμινάρια, τηλεοπτικές εκπομπές και προβλήθηκε η προτεινόμενη πολιτική ισότητας, η οποία παρουσιάστηκε στο τελικό Συνέδριο στις 18 Σεπτεμβρίου 2000 στο Ζάππειο.

Συντονιστής φορέας του προγράμματος ήταν η Ε.Γ.Ε.


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING