Τα Δικαιώματα του Παιδιού:
Yγεία –Περιβάλλον
Κοινωνική Προστασία
Παιδεία – Εκπαίδευση
Ρόλος των ΜΜΕ
Παιδική Εργασία
Παιδική Πορνεία
Βία και Εγκληματικότητα

Ευρωπαικά Προγράμματα